30 กรกฎาคม 2562 กวางเรนเดียร์อดตาย 200 ตัว ชี้โลกร้อนเป็นเหตุ

ที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9620000072094

กวางเรนเดียร์แถบอาร์กติกอดตาย 200 ตัว นับเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งสถาบันขั้วโลกนอร์เวย์ชี้ว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างการสำรวจประชากรกวางเรนเดียร์ในธรรมชาติตามหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติกที่ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 1,200 กิโลเมตร นักวิจัยจากสถาบันขั้วโลกนอร์เวย์ (Norwegian Polar Institute) พบว่ามีซากกวางเรนเดียร์มากถึง 200 ตัว ซึ่งคาดว่าตายเพราะขาดอาหารในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา อาไชล์ด ออนวิก เปเดอร์สัน (Ashild Onvik Pedersen) หัวหน้าทีมสำรวจประชากรกวางกล่าวว่า อัตราการตายที่สูงมากนี้เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอ้างจากนักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแถบอาร์กิตกเกิดขึ้นเร็วเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลก “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฝนมากขึ้น ฝนตกบนหิมะและก่อชั้นน้ำแข็งบนทุ่งหญ้าทุนดรา ทำให้ทุ่งหญ้าหายากสำหรับสัตว์” ในช่วงฤดูหนาวนั้นกวางเรนเดียร์ในสวาลบาร์จะหาพืชใต้ผืนหิมะโดยใช้กีบ แต่ช่วงเวลาน้ำแข็งและละลายที่เกิดสลับไปมานั้นทำให้เกิดชั้นน้ำแข็งขวางไม่ให้กวางหาอาหารกินได้ ยอดการสูญเสียกวางเรนเดียร์ในอดีตที่พอเปรียบเทียบกับตอนนี้ได้ มีเพียงช่วงหลังฤดูหนาวปี ค.ศ.2007-2008 โดยเพิ่งมีการบันทึกจำนวนประชากรกวางเรนเดียร์เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน อัตราการตายที่พุ่งสูงขึ้นนี้ยังเป็นผลจากประชากรกวางเรนเดียร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหมู่เกาะของนอร์เวย์ ส่วนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และฤดูร้อนที่ร้อนขึ้น ส่งผลให้กวางแย่งหากินในบริเวณทุ่งหญ้าเดียวกันมากขึ้น จากข้อมูลของสถาบันขั้วโลกนอร์เวย์นั้น นับแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา จำนวนประชากรกวางเรนเดียร์ในสวาลบาร์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และตอนนี้มีกวางอยู่ประมาณ 22,000 ตัว